BIZ hakda

näme edýäris

2002-nji ýylda döredilen Hangzhou Dely Technology Co., Ltd. On ýyldan gowrak wagt bäri “Dely Technology” müşderiniň isleglerine esaslanýan tehnologiýany täzelemegi, öz gözleg we gözleg merkezini gurmagy we ýörite baglanyşyk ýelimlerini yzygiderli ösdürmek üçin ýokary derejeli gözleg toparlaryny ýygnamagyny dowam etdirýär. Önümler dünýäniň 100-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

 • 18+
  Gözleg we tehniki inerener
 • 20+
  Heselimleýji ösüş tejribesi
 • 2000+
  Müşderilerimizden gowy synlar
 • 12000+
  Zawodyň meýdany inedördül metr

ÖNÜMLERimiz

iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär

ÖNÜMLERI ALMAK

önümi ulanmagyň ssenariýasy

Näme üçin bizi saýlaýar?

artykmaçlyklarymyz

HABARLAR

iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmegi maksat edinýär

BIZ E-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Habaryňyzy goýuň